toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phép trừ trong phạm vi 3
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 22h:36' 15-10-2015
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 07/10/2015 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Ngày dạy: 15/10/2015 Môn:Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3
PPCT:36
I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh biết mối quan hệ giữa phép cộng, phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Sử dụng sách giáo khoa, máy chiếu.
- Học sinh: Sách giáo khoa, , đồ dùng học tập.
- Quan sát,hỏi đáp,thực hành.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Tính:
2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 1= 2 + 0 + 2 =
- Nhận xét.
3.Bài mới:
*Hoạt động 1:Giới thiệu bài
*Hoạt động 2: Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ.
a/ Hình thành khái niệm về phép trừ?
+ Cho HS quan sát tranh và :
- Tranh có mấy máy bay ?
- Bớt đi mấy máy bay ?
- Trên bảng còn mấy máy bay ?
- 2 bớt 1 còn mấy ?
Ta có thể nói như sau:
“Trừ một bằng một”
Giáo viên viết : 2 - 1 = 1 .
b- Hướng dẫn làm phép tính trừ trong phạm vi 3.
Giáo viên cho HS tranh con và hỏi:
- Tranh có mấy con ?
Cô bớt đi 1 con cô còn lại mấy?
3 …con bớt 1con còn mấy…con ?

Giáo viên nhắc lại : 3 bớt 1 còn 2 .
Viết : 3 – 1 = 2 .
+ Giáo viên cho HS tranh: Vẽ 3 cây , đi 2 cây .
Hỏi : 3 cây bay đi 2 cây . Còn lại mấy cây ?
Yêu cầu Học sinh nêu phép tính?
Đọc: Ba trừ hai bằng một.
( Viết: 3 – 2 = 1 .
*- Tương tự: Với que tính Giáo viên giới thiệu phép tính :
1 + 2 = 3
- Đây chính là mỗi quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Cuối cùng Giáo viên cho học sinh được lại toàn bộ các phép tính
hành.
Bài 1: Tính
Yêu cầu Học sinh nhắc lại cách làm.
lớp làm sgk,trình bày tiếp.
Nhân xét:
Bài 2:Yêu cầu Học sinh nhắc lại cách làm.
1 em lên bảng tính , lớp làm
Nhận xét: Sửa sai.
Bài 3:viết phép tính:
Yêu cầu Học sinh đặt đề toán , nêu phép tính.
Nhận xét .
4.Củng cố:
- lại bài.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.
5.Hoạt động nối tiếp:
- Chuẩn bị Luyện tập.
- xét đánh giá tiết học.


- HS thực hiện.có 2 máy bay
Bớt 1 máy bay
còn 1 máy bay

2 bớt 1 còn 1. (Học sinh đọc).

Cá nhân, đồng thanh đọc
Có 3 con …
Cô còn 2 con
3 con ong bớt 1 con
còn 2 con
Cá nhân, đồng thanh.
Học sinh quan sát
còn lại 1 cây

3 – 2 = 1
Cá nhân, đồng thanh đọc 3 – 2 = 1Đọc cá nhân,đồng thanh đồng thanh
2 + 1 = 3 3 – 1 = 2
1 + 2 = 3 3 – 2 = 1
Học sinh nêu yêu cầu rồi tính
Học sinh nêu miệng nối tiếp
2 – 1 = 1
3 – 2 = 1
3 – 1 = 2
3 – 1 = 2 1+1=2 1+2=3
3 – 2 = 1 2- 1=1 3- 2 =1
2 – 1 = 1 3- 1=2 3- 1 =2

Trong phép tính dọc, các số phải thẳng hàng .
Học sinh làm bài
Các em tự đặt đề toán , thi đua lập phép tính trên bảng lớn
3
 -
 2
=
 1


-Học sinh nêu lại
Ngày soạn: 07/10/2015 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Ngày dạy: 15/10/2015 Môn:Học vần
eo ao
PPCT:79
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh đọc được eo ao, chú , ngôi sao từ ứng dụng..
- Viết
 
Gửi ý kiến